Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΑρχικήScience CornersInnovation CornerΣυνεργασίες - ΠρογράμματαΔίκτυο Μεταφοράς Τεχνολογίας Ελλάδα - ΒουλγαρίαYφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο προώθησης της καινοτομίαςΑκαδημαϊκά και Ερευνητικά ΙδρύματαΠεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης, Σερρών)

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας – ΕΘΙΑΓΕ


To ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ιδρύθηκε το 1989 ως ο εθνικός φορέας για την Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία στην Ελλάδα και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εποπτευόμενο από το Υπ. Γεωργίας. Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα. Διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και αναπτύσσει τεχνολογία για τη γεωργική, δασική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, την προστασία των καλλιεργειών, την κτηνιατρική, τη διαχείριση αλιευτικών πόρων, την εδαφολογία, τις έγγειες βελτιώσεις, την μεταποίηση και συντήρηση αγροτικών προϊόντων καθώς και την αγροτική οικονομία και κοινωνιολογία. Η ερευνητική του δραστηριότητα διεξάγεται από ερευνητικά ινστιτούτα. Στον Νομό Θεσσαλονίκης λειτουργούν τα ακόλουθα Ινστιτούτα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε:

  • Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας
  • Ινστιτούτο Σιτηρών
  • Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης
  • Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης
  • Ινστιτούτο Βάμβακος & Βιομηχανικών Φυτών
  • Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων Σίνδου
  • Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
  • Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης