Ελληνικά   English  
Home  |   News  |   Events  |   Proclamations  |   Job Opportunities  |   My Certh  |   Contact Us
Print this page
Events20142009Symposium on "New Frontiers in Chemical & Biochemical Engineering"
[26-27 Nov 2009]

INVITED SPEAKERS


>> The Symposium will consist of oral presentations given by invited speakers.

Name Organization Country
Elias Aifantis AUTH GR GR
Nikolaos Anagnou U of ATHENS GR
Spiros Anastasiadis IESL/FORTH & UoCRETE GR
Nikos Andritsos U of THESSALY GR
Andreas Boudouvis NTUA GR
George Fytas IESL/FORTH & Uof CRETE GR
Christos Georgakis TUFTS U  USA
Nicos Kalogerakis TUCrete GR
Nick Kanellopoulos NCSR "DEMOKRITOS” GR
Costas Kiparissides AUTH & CERTH GR
Petros Koutsoukos U of PATRAS GR
Angelos Lappas CPERI/CERTH GR
Aggeliki Lemonidou AUTH & CPERI/CERTH GR
Gerasimos Lyberatos U of PATRAS & ICEHT/FORTH GR
Sandro Macchietto Imperial College London UK
Nikos Markatos NTUA GR
Yannis Missirlis  U of PATRAS GR 
Evan Mitsoulis  NTUA  GR 
Thomas Melin RWTH Aachen U DE
Julian Morris  Newcastle U UK
Costas Papaspyrides NTUA GR
Stratos Pistikopoulos Imperial College London UK
Michael Stoukides AUTH & CPERI/CERTH GR
Doros Theodorou NTUA & ICEHT/FORTH GR

Kostas Tokatlidis

IMBB-FORTH & U of CRETE GR

John Tsamopoulos

U of PATRAS GR
Constantinos Vayenas U of PATRAS GR
Xenophon Verykios U of PATRAS GR

Thomas Wintgens

RWTH Aachen U DE
Stergios Yiantsios AUTH & CPERI/CERTH GR
Anastasia Zabaniotou AUTH GR
Vassilios Zaspalis CPERI/CERTH GR
Anastasios Zouboulis  AUTH  GR