Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑΕΚΕΤΑ

Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού για τους Ερευνητές (HRS4R)


Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας των ερευνητών

 

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας των ερευνητών (The European Charter & Code for Researchers) που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2005, θέτουν τις γενικές αρχές που αφορούν τον ρόλο, τις ευθύνες και τα δικαιώματα των ερευνητών καθώς και των εργοδοτών τους ή χρηματοδοτών της έρευνας τους.

Η Χάρτας και ο Κώδικας βοηθούν στην επίτευξη μιας διαφανούς και ανοικτής αγοράς εργασίας για τους ερευνητές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας της ερευνητικής σταδιοδρομίας στην Ευρώπη και κατά συνέπεια την προσέλκυση και ή δυνατόν διατήρηση των ερευνητικών ταλέντων στον Ευρωπαϊκό χώρο έρευνας.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Χάρτα και τον Κώδικα στον ακόλουθο ιστότοπο: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter-code-researchers

 

 

H Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού για τους Ερευνητές και το Λογότυπο Αριστείας Ανθρώπινου Δυναμικού στην Έρευνα

 

Η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού για τους Ερευνητές (Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R) υποστηρίζει την εφαρμογή της Χάρτας και του Κώδικα. Η εφαρμογή των αρχών τους Χάρτας και του Κώδικα από τα ιδρύματα και τα καθιστά πιο ελκυστικά για τους ερευνητές που αναζητούν νέο εργοδότη ή χρηματοδότη για το ερευνητικό τους έργο.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει το Λογότυπο Αριστείας Ανθρώπινου Δυναμικού στην Έρευνα (HR Excellence in Research Logo) στα ιδρύματα που χαράσουν μια στρατηγική, με βάση τις 40 αρχές της Χάρτας και του Κώδικα, για το ανθρώπινο δυναμικό τους.

HRS4R

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού για τους Ερευνητές στον ακόλουθο ιστότοπο: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

 

 

Η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού για τους Ερευνητές στο ΕΚΕΤΑ και το Λογότυπο Αριστείας Ανθρώπινου Δυναμικού στην Έρευνα

 

Το ΕΚΕΤΑ ήταν από τους πρώτους ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα που υπέγραψε τη Χάρτα και τον Κώδικα. Το ΕΚΕΤΑ ανέπτυξε την στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού για τους ερευνητές και είναι ο πρώτος ερευνητικός οργανισμός στην Ελλάδα που του απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λογότυπο αριστείας ανθρώπινου δυναμικού το 2012, σε αναγνώριση της δέσμευσης του φορέα για την εφαρμογή των αρχών της Χάρτας και του Κώδικα μέσω της διαδικασίας HRS4R. 

Το ΕΚΕΤΑ στηρίζει τις αρχές της Χάρτας και του Κώδικα και  δεσμεύεται στην τήρηση της στρατηγικής HRS4R, αποτελώντας έτσι διαπιστευμένο κέντρο αριστείας για την εξασφάλιση ενός ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος στους ερευνητές.