Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑΕΚΕΤΑ

Πανευρωπαικό και Ελληνικό Δίκτυο EURAXESS


 

Euraxess

Το Πανευρωπαϊκό δίκτυο EURAXESS - Researchers in Motion είναι μια μοναδική πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες υποστήριξης στους ερευνητές. Ενδεικτικά οι ερευνητές εξυπηρετούνται για θέματα άδειας εισόδου και παραμονής, άδειας εργασίας, φορολογικά θέματα, διαφάνεια στις προσλήψεις, αναγνώριση προσόντων, ευκαιρίες χρηματοδότησης, κ.ά.. Το δίκτυο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες και υποστηρίζει την κινητικότητα των ερευνητών και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, ενώ παράλληλα ενισχύει την επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου.

Το EURAXESS περιλαμβάνει και την πρωτοβουλία Science4Refugees, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βοηθά τους πρόσφυγες ερευνητές να βρουν κατάλληλες θέσεις εργασίας στο δύσκολο ερευνητικό τοπίο. Μέρος της πρωτοβουλίας, είναι το Science4Refugees Research Buddies, που υποστηρίζει τους πρόσφυγες επιστήμονες να βρουν ευρωπαίους ερευνητές για να συζητήσουν προβλήματα, να βρουν λύσεις και να μελετήσουν μαζί σε θέματα με αντίστοιχο ερευνητικό πεδίο καθώς και τα ενδιαφέροντά τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πανευρωπαϊκό δίκτυο EURAXESS στον ακόλουθο ιστότοπο: https://euraxess.ec.europa.eu/

Το πανευρωπαϊκό δίκτυο EURAXESS αποτελείται από τα Εθνικά Δίκτυα EURAXESS σε 42 χώρες. Το Ελληνικό Δίκτυο EURAXESS έχει 14 μέλη, στα οποία συγκαταλέγονται τα σημαντικότερα και πλέον δραστήρια ιδρύματα της χώρας μας, και συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  - ΕΚΕΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ελληνικό Δίκτυο EURAXESS: https://www.euraxess.gr/

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του Ελληνικού Δικτύου EURAXESS στο ακόλουθο e-mail: euraxess@certh.gr