Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Θέσεις Εργασίας
Εκτύπωση σελίδας

Θέσεις Εργασίας


Ανακοίνωση Αναστολής Διαδικασιών Προσλήψεων – Επιλογής Υποψηφίων
κατά την Προεκλογική Περίοδο

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ. 22433 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης της 14ης Ιουνίου 2019, κατόπιν της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών (Π.Δ. 56/2019, ΦΕΚ 97/τ.Α΄/11-6-2019), ανεστάλησαν προσωρινά όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΕΚΕΤΑ μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει (κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος) από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Η εν λόγω αναστολή αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης. Κατά συνέπεια δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις/ ανακοινώσεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού (τακτικού ή έκτακτου), δεν υπογράφονται ούτε δημοσιεύονται πράξεις προσλήψεων. Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη δρομολογηθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή τους.