Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑΕΚΕΤΑ

Σχέδιο Ισότητας Φύλων


Σχέδιο Ισότητας Φύλων

Το ΕΚΕΤΑ όλα τα χρόνια της λειτουργίας του ενσωματώνει την αρχή της ισότητας των φύλων στις δραστηριότητές του και προωθεί την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ωστόσο, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της εποχής μας και παρακολουθώντας τα σχέδια που έχουν καταρτιστεί τόσο σε εθνικό επίπεδο (Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Gender Equality Strategy for 2020-2025, Gender equality in the European Research Area), προχωρά στην κατάρτιση Σχεδίου Ισότητας των Φύλων για το ΕΚΕΤΑ για την περίοδο 2021-2024.

Στόχοι του σχεδίου είναι:

  1. Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και ο έλεγχος των διαδικασιών και πρακτικών που εφαρμόζονται στο ΕΚΕΤΑ, ώστε να εντοπιστούν πιθανές αδυναμίες στην ισότιμη αντιμετώπιση των φύλων.
  2. Η αναγνώριση και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για τη διόρθωση οποιασδήποτε διάκρισης.
  3. Η θέση στόχων και η συνεχής παρακολούθηση των εφαρμοζόμενων πρακτικών μέσω παρακολούθησης συγκεκριμένων δεικτών.