Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Διαγωνισμοί
Εκτύπωση σελίδας

Διαγωνισμοί


Το ΕΚΕΤΑ επιθυμώντας να συμβάλει στην καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία με του προμηθευτές του, έχει ως στόχο την άμεση ενημέρωση τους σε θέματα διαγωνισμών και προμηθειών.

Τα τεύχη των διακηρύξεων μπορούν να παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας τον αντίστοιχο διαγωνισμό αφού συμπληρώθει η σχετική φόρμα επικοινωνίας

 

 

<span style="COLOR: #B02E30">ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ</span><br> <B> Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών  με αρ. πρωτ. 000145/12-05-2017</B> @ EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3">21 Ιουνίου</span>
Το ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 000145/12-05-2017, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22/05/2017 ματαιώνεται λόγω μη επίτευξης επαρκούς ανταγωνισμού

1 - 24 / 30