Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Διαγωνισμοί
Εκτύπωση σελίδας

Διαγωνισμοί


Το ΕΚΕΤΑ επιθυμώντας να συμβάλει στην καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία με του προμηθευτές του, έχει ως στόχο την άμεση ενημέρωση τους σε θέματα διαγωνισμών και προμηθειών.

Τα τεύχη των διακηρύξεων μπορούν να παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας τον αντίστοιχο διαγωνισμό αφού συμπληρώθει η σχετική φόρμα επικοινωνίας

 

 

<span style="COLOR: #B02E30">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΚΥΡΩΣΗΣ</span><br> <B> Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών  με αρ. πρωτ.  899/15-10-2019</B>@ ΙΜΕΤ / EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Οκτ 2019</span>
Το ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 899/15-10-2019, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21/10/2019 ακυρώνεται λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής με βάση τα υλοποιούμενα έργα και των τεχνικών προδιαγραφών.
<span style="COLOR: #B02E30">ΑΚΥΡΩΣΗ</span><br> <strong>Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000899</strong> <br />για την Ανάθεση του έργου «Προμηθεια μεταφορικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου SAFE STRIP»  @ ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ<br/><span style='COLOR: #0767b3'>15 Οκτωβρίου 2019</span>
Το ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 899/15-10-2019, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21/10/2019 ακυρώνεται λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής με βάση τα υλοποιούμενα έργα και των τεχνικών προδιαγραφών.

1 - 24 / 441