Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑΕΚΕΤΑ

Πολιτική προστασίας παιδιών


Το ΕΚΕΤΑ λαμβάνοντας υπόψη την ερευνητική δραστηριότητά του, σε πολλές εκφάνσεις της οποίας είναι πιθανό να συμμετέχουν παιδιά και έχοντας ως σκοπό να προστατέψει τα δικαιώματά τους από οποιαδήποτε πιθανή προσβολή ή κίνδυνο θα μπορούσε να ανακύψει κατά την υλοποίηση αυτών των ερευνητικών δραστηριοτήτων, υιοθέτησε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Παιδιών.  Η Πολιτική αυτή ακολουθείται από το σύνολο του προσωπικού του Κέντρου.