Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Αποστολή
Εκτύπωση σελίδας
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑΕΚΕΤΑ

Αποστολή


  • Προώθηση του τρίπτυχου Έρευνα – Ανάπτυξη – Καινοτομία
  • Διεξαγωγή Επιστημονικής Έρευνας Υψηλής Ποιότητας
  • Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών
  • Ισχυρή Συνεργασία με τη Διεθνή & Εγχώρια Βιομηχανία
  • Ισχυρή Συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό