Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προστασία ακριβείας των αποθηκευμένων ζωοτροφών απο εντομολογικές προσβολές με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών», με ακρωνύμιο «PrecisionFEEDProtect» και κωδικό MIS 5136442/ΚΜΡ6-0077613 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
[005053]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
28 Νοε 2022


Θεσσαλονίκη, Νοε 28 2022 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 09-12-2022 και ώρα 12:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: ΩΤΠ0469ΗΡ8-ΩΗ5

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/