Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 001760
για την Ανάθεση της προμήθειας «Ψυκτικο σύστημα» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
18 Ιανουαρίου 2022Θεσσαλονίκη, 18 Ιανουαρίου 2022


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Ψυκτικο σύστημα» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00


Πληροφορίες

κ. Καραγιαννάκης Γιώργος
τηλ: +30 2310 498198
e-mail: cperi@certh.gr