Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Το ΕΚΕΤΑ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις Marie Sklodowska-Curie και στον Ορίζοντα Ευρώπη
[Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021]Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, μετά από επίσημο ορισμό στελεχών του από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) συνεχίζει να λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) για τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie και στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Οι δράσεις Marie Sklodowska-Curie παρέχουν υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες ή έμπειρους ερευνητές, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν υψηλού επιπέδου έρευνα σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή εταιρείες. Στον πυρήνα των δράσεων Marie Sklodowska-Curie βρίσκεται η κινητικότητα των ερευνητών, ώστε να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και να ολοκληρώσουν την κατάρτισή τους αποκτώντας νέες δεξιότητες ή εντρυφώντας σε τομείς χρήσιμους για τη σταδιοδρομία τους.

Το ΕΚΕΤΑ πρωτοστατεί σε θέματα ανθρωπίνων πόρων στην έρευνα. Από το 2004, συντονίζει το ελληνικό δίκτυο EURAXESS, δίκτυο για παροχή εξατομικευμένης βοήθειας στους μετακινούμενους ερευνητές, ενώ υπήρξε ο πρώτος ελληνικός ερευνητικός οργανισμός που αναγνωρίσθηκε από την Ε.Ε. (2012) ότι σέβεται τις αρχές της “Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών”. Έχει μεγάλη πείρα στις δράσεις Marie Sklodowska-Curie, καθώς λειτουργεί αδιάλειπτα από τις αρχές του 7ου Προγράμματος Πλαισίου ως Εθνικό Σημείο Επαφής των συγκεκριμένων δράσεων.

Στο ΕΚΕΤΑ θα λειτουργούν για την περίοδο του Ορίζοντα Ευρώπη δύο Εθνικά Σημεία Επαφής. Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές, ακαδημαϊκοί οργανισμοί και εταιρείες μπορούν να απευθύνονται σε αυτά για παροχή:

  • Πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie.
  • Συμβουλευτικής υποστήριξης κατά τη σύνταξη προτάσεων Marie Sklodowska-Curie
  • Συμβουλευτικής υποστήριξης κατά την υλοποίηση έργων Marie Sklodowska-Curie.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους:


Αλέξανδρος Ιακωβίδης

 Email: alexandrosi@certh.gr

Τηλ.: 2310 498218

Δημήτρης Σανόπουλος

Email: sanopoul@certh.gr

Τηλ.: 2310464160 (εσωτ. 143)