Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕκδηλώσειςΗμερίδες / Συνέδρια

Workshop: AI technologies and European cultural heritage to further facilitate the film industry
[Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2023]Παρά την εντυπωσιακή της δυναμική, η Ευρωπαϊκή βιομηχανία του κινηματογράφου αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όπως, κατακερματισμένη παραγωγή, περιορισμένη διεθνή εμβέλεια και δυσκολίες στη χρηματοδότηση. Την ίδια στιγμή, η συνεχώς αυξανόμενη σημασία της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής κληρονομιάς καθιστά απαραίτητη την προστασία και προώθησή της, ενώ ο πολιτιστικός πλούτος προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για την κινηματογραφική βιομηχανία.

Το ερευνητικό έργο SCENE που συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Horizon 2020 Culture, creativity and inclusive society διοργανώνει online εργαστήριο με βασικό άξονα την παραπάνω πρόκληση. Συγκεκριμένα, το έργο SCENE στοχεύει στην εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας του κινηματογράφου μέσω της χρήσης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence (AI)), ενισχύοντας την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα καθώς και την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς κάνοντας χρήση της φωτογραμμετρίας, της ψηφιακής 3Δ ανακατασκευής και της εικονικής πραγματικότητας.

Το εργαστήριο θα παρουσιάσει εξελιγμένες καινοτομίες στην τεχνολογία AI, εστιάζοντας στην εφαρμογή τους στις διάφορες φάσεις της κινηματογραφικής παραγωγής. Θα εξεταστούν εργαλεία για την προ-παραγωγή, όπως το εργαλείο επιλογής τοποθεσίας και το εργαλείο πρόβλεψης προτιμήσεων του κοινού, καθώς και τεχνολογίες για την παραγωγή και μετα-παραγωγή, όπως μονάδες προσομοίωσης φωτισμού και ήχου. Επιπλέον, θα συζητηθούν η ανάπτυξη ψηφιακών 3D μοντέλων τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς και η διαχείριση δεδομένων μέσω data lakes και οντολογιών, καθώς και η διατήρηση και διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας με χρήση τεχνολογιών Blockchain.

Απώτερος σκοπός του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου SCENE για τον τομέα του κινηματογράφου προς ενημέρωση τόσο των επαγγελματιών σχετικών με τον κινηματογράφο  και την πολιτιστική κληρονομιά αλλά και του ευρύτερου κοινού. Ταυτόχρονα, το εργαστήριο αυτό αποσκοπεί στην εξέταση, ανταλλαγή απόψεων και παρατηρήσεων σχετικά με τα προς παρουσίαση εργαλεία.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://bit.ly/49MpU2c

 

Η κοινοπραξία του SCENE αποτελείται από τους:  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ),  FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & KNOWLEDGE FOR SOCIETY (LINKS), DIGITALTWIN TECHNOLOGY GMBH (DTT),  MOG TECHNOLOGIES SA (MOG), FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV (FOKUS), UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (UPV), ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (AUTH), WHITE RESEARCH SPRL (WR),  FUNDACION EPICA LA FURA DELS BAUS (EPICA),  ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ADDMA), GREEN OLIVE FILMS CYPRUS LTD (GOF),  CENTRO DI RICERCHE EUROPEO DI TECNOLOGIE DESIGN E MATERIALI (CETMA),  HYPERTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (HYPERTECH) ενώ το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του “Horizon Europe Research & Innovation Programme’’ (GA 101095303).