Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για τρεις (3) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Advanced Personalised, Multi-scale Computer Models Preventing OsteoArthritis» - «OACTIVE»
[451-4475] @ ΕΚΕΤΑ / ΙBO
29 Ιαν 2020


Βόλος, Ιανουάριος 29, 2020 - Το IBO του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

451

Αρ. πρωτ. 4475/29-01-2020
ΑΔΑ:  6Λ7Α469ΗΡ8-ΩΙ9
Ειδικότητα:

Θετικών Επιστημών

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής και βαθιάς μάθησης μέσω της χρήσης ετερογενών δεδομένων.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο, στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας και παραδοτέων του έργου:
WP6 - Hyper-modelling framework empowered by big data and deep learning
D6.4 – Computational intelligence models development
D6.5 – Design and implementation of personalised predictive models
D6.6 – Ontology-based framework for data standardisation
D6.7 – Mechanisms for data privacy and security
WP7
D7.3 Final Synthesized AR game system
D7.4 Personalised information visualization interface
WP8
D8.4 Mechanoactivation devices
WP9 - Technology assessment and validation
D9.2 – Evaluation of OACTIVE in human population
D9.3 – Evaluation of OACTIVE in big data registries) του έργου

Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

3

Τόπος:

Γραφεία του ΕΚΕΤΑ/IBO, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 14-02-2020 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΒΟ)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118

Τ.Κ. 38333, Βόλος

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 24210-96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr (κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη).