Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ReSilienT fARminG by Adaptive microclimaTe managEment» - «STARGATE»
[448-4461] @ ΕΚΕΤΑ / ΙBO
15 Ιαν 2020


Θέρμη, Ιανουάριος 15, 2020 - Το IBO του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

448

Αρ. πρωτ. 4461/15-01-2020
ΑΔΑ:  ΡΡΟΨ469ΗΡ8-ΕΚΨ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Υπολογιστών

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος μικροκλίματος και εργαλείων λήψης έξυπνων  αποφάσεων σχετικά με το κλίμα στη γεωργία.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας και παραδοτέων του έργου:

WP4 - Climate Servises Provision for Microclimate Management and Climate Smart-Farm Decisions

T4.4 Hyperlocal Weather Intelligence

D4.5 Architecture definition of the Hyperlocal Weather Intelligence System

D4.12 Operational system for the Hyperlocal Weather Intelligence System

WP7 - Dissemination, Communication and Exploitation

Τ7.2 Development of communication tools and dissemination activities

D7.3 Dissemination activities report

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 31-01-2020 και ώρα 10:30
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118

38333 Βόλος

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimος@certh.gr (κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)