Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Pro-sumer AwaRe, Transactive Markets for Valorization of Distributed flexibillTY enabled by Smart Energy Contracts» - «PARITY»
[ΙΠΤΗΛ-21293] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
05 Δεκ 2019


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέρμη, Δεκέμβριος 05, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21293

Αρ. πρωτ. 21293/ 05-12-2019
ΑΔΑ:  ΨΑ9Μ469ΗΡ8-90Ο
Ειδικότητα: Ειδικός επιστημονικός συνεργάτης
Αντικείμενο Θέσης:

Οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου 

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:  

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την οικονομική διαχείριση του έργου καθώς και με την παρακολούθηση της υλοποίησής του.

 Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP2 και περιλαμβάνουν τη σύνταξη αναφορών που σχετίζονται με τα οικονομικά στοιχεία και την πρόοδο των εργασιών του έργου σε συνεργασία και με τους άλλους φορείς (εκθέσεις προόδου), καθώς και τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων του έργου.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-12-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά  στο  2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Ιωαννίδης Δημοσθένης).