Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αστικής καλλιέργειας και πρασίνου ως μέσου για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ποιότητας και της κοινωνικής συνοχής σε αστικές περιοχές»
[494- 4647] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
01 Δεκ 2020


Βόλος, Δεκέμβριος 01, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

494

Αρ. Πρωτ.: 4647/ 01-12-2020
ΑΔΑ:  9ΚΘ6469ΗΡ8-ΙΤ1
Ειδικότητα:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Αντικείμενο  Θέσης: Πιλοτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης αστικών καλλιεργειών
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο της παρακάτω Ενότητας Εργασίας του έργου και των αντίστοιχων παραδοτέων:

ΕΕ.3. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (Μ3-12)

Π3.1  Λειτουργικές προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος

Π3.2 Πληροφοριακό σύστημα

Π3.3 Πιλοτική εφαρμογή

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Κουταρέλια 102Α,  στο Βόλο. 

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 17-12-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στην κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη, τηλ.  24210 96743 ή στο email: g.pahlitzanaki@certh.gr