Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Hybrid Human-Robot RECYcling plant for electriCal and eLEctRonic equipment» - «HR-RECYCLER»
[ΙΠΤΗΛ-21953] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
07 Φεβ 2020


Θέρμη, Φεβρουάριος 07, 2020 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21953

Αρ. πρωτ. 21953/ 07-02-2020
 ΑΔΑ:  69ΚΠ469ΗΡ8-37Ε
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Φυσικός ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη μεθόδων μηχανικής μάθησης με στόχο την ανάλυση του περιβάλλοντος, στο οποίο συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν άνθρωποι και robot, καθώς και την αναγνώριση ανθρώπινων κινήσεων και αντικειμένων μέσα στο περιβάλλον αυτό.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP5 (AI-enabled cell-level perception methods) και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των παραδοτέων D5.3 και D5.4.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 24-02-2020 και ώρα 13:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257703 ή στο email: daras@iti.gr (κ. Πέτρο Δάρα).