Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «VRTogether - An end-to-end system for the production and delivery of photorealistic social immersive virtual reality experiences» - «VRTogether»
[ΙΠΤΗΛ-21093] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 13, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21093

Αρ. πρωτ. 21093/ 13-11-2019
ΑΔΑ:  ΩΣΤΝ469ΗΡ8-3ΒΝ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την καταγραφή, ανακατασκευή, συμπίεση και απεικόνιση τρισδιάστατων δεδομένων σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. Ενσωμάτωση των επιμέρους αυτών τεχνολογιών σε διαδικτυακή πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας με στόχο τη φωτορεαλιστική απεικόνισή τους σε πραγματικό χρόνο.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τo παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας:

  • WP2 User Centred Design and Platform Integration
  • WP3 Technical Components
  • WP4 Pilots, Content Production and Evaluation
  • WP5 Innovation, Dissemination and Exploitation

και συγκεκριμένα των παραδοτέων:

  • D2.6 Integrated Software platform v3
  • D3.7 Software Components v5
  • D4.5 Third example of content delivered 
  • D5.6 Dissemination, standardization and exploitation strategy v3 
Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-11-2019 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά 2310-464160 εσωτ.145 ή στο email: zarpalas@iti.gr (κ. Δημήτριο Ζαρπαλά).