Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «AutonoMous self powered miniAturized iNtelligent sensor for environmental sensing anD asset tracking in smArt IoT environments» - «AMANDA»
[ΙΠΤΗΛ-22086] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
27 Φεβ 2020


Θέρμη, Φεβρουάριος 27, 2020 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

22086

Αρ. πρωτ. 22086/ 27-02-2020
ΑΔΑ:  96ΜΗ469ΗΡ8-ΥΣΑ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα  

Αντικείμενο Θέσης:

Έρευνα και υλοποίηση μεθόδων μηχανικής μάθησης (machine learning) και στρατηγικών συγχώνευσης δεδομένων (data fusion) σε ενσωματωμένα συστήματα, με σκοπό τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων αισθητήρων. Υλοποίηση τεχνικών κυβερνοασφάλειας (cyber security) σε ενσωματωμένα συστήματα, τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και λογισμικού για αυθεντικοποίηση χρηστών, κρυπτογράφηση και ανίχνευση εισβολών (intrusion detection)

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας:

 WP2 – Sensor development and multi-sensorial optimisation

WP4 – Cyber-secure mesh communication and processing

 και συγκεκριμένα των παραδοτέων:

 D2.4 – AMANDA Data fusion optimisation engine

D4.2 – AMANDA Cyber Security Mechanisms

D4.3 – AMANDA Edge Intelligence and User Interfacing

Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 16-03-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο  2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Ιωαννίδη Δημοσθένη).