Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

PROGNOSIS: Ανοίγοντας το δρόμο για την πρόβλεψη των ασθενειών στα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας
[Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023]Μερική άποψη μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα

 

Το έργο PROGNOSIS, με τίτλο «Συσχέτιση αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων για την ανάπτυξη μοντέλου πρόγνωσης των νοσημάτων σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΣΠΑ 2014-2020), βρίσκεται στα τελικά στάδια υλοποίησής του.  

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι του έργου (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΚΕΤΑ και τρεις επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας) παρουσίασαν τα τελικά αποτελέσματά του στα μέλη του Συλλόγου Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας στις 1 Ιουνίου 2023, στην Ηγουμενίτσα, καθώς η περιοχή μελέτης του έργου ήταν η θαλάσσια περιοχή της Θεσπρωτίας.

Βασική ιδέα και αντικείμενο του έργου PROGNOSIS ήταν η ανάπτυξη ενός προγνωστικού μοντέλου, το οποίο χρησιμοποιώντας περιβαλλοντικά δεδομένα θα παρέχει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες (μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας) να προσδιορίζουν το σημείο εκείνο στο οποίο διαχειριστικές παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για την αποτροπή ασθενειών στα εκτρεφόμενα ψάρια. Απώτερος στόχος του έργου είναι η διαφύλαξη της υγείας και ευζωίας των ψαριών, η προστασία της ιχθυοκαλλιεργητικής παραγωγής, η μείωση του κόστους της και η ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος.

Ο ρόλος του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ  στο έργο PROGNOSIS, αποσκοπεί στην ανάλυση του θαλάσσιου μικροβιώματος με τη χρήση σύγχρονων γονιδιωματικών τεχνολογιών και τη συσχέτισή του με περιβαλλοντικές παραμέτρους και επεισόδια ασθενειών σε ψάρια. Από τα αποτελέσματα του έργου προκύπτει ότι η χρήση μεταγονιδιωματικών τεχνολογιών παρέχει τη δυνατότητα μελέτης βακτηρίων, των οποίων η παρουσία και ο ρόλος έως σήμερα παρέμενε άγνωστος τόσο στις θαλάσσιες διεργασίες όσο και στην εξέλιξη ασθενειών στα ψάρια εκτροφής.

Ειδικότερα, με την εφαρμογή των αναλύσεων του ΕΚΕΤΑ|ΙΝΕΒ μπορεί να προσδιοριστεί πάνω από το 90% των βακτηρίων που διαβιούν στο θαλάσσιο περιβάλλον, όταν με τις κλασσικές μεθόδους μικροβιολογίας το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 10%. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν τη βάση για την πρόβλεψη και έγκαιρη ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών και ασθενειών σε υδατοκαλλιέργειες και είναι ελεύθερα προσβάσιμα στην επιστημονική κοινότητα, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε στοχευμένα πλέον προγράμματα διαχείρισης των μονάδων.

Στις 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το 2ο εκπαιδευτικό εργαστήριο του έργου, όπου οι εταίροι παρουσίασαν στο προσωπικό των επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, στο πλαίσιο του έργου και τη δυνατότητα αξιοποίησης και ένταξής τους στη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.