Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «European e-Infrastructure for Extreme Data Analytics in Sustainable Development» - «EUXDAT»
[418 - 4327] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
15 Απρ 2019


Βόλος, Απρίλιος 12, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

418

Αρ. πρωτ. 4327/ 15-04-2019
ΑΔΑ: 66ΦΤ469ΗΡ8-Θ2Β
Ειδικότητα:

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Αντικείμενο Θέσης:

Eυρωπαϊκή υπερ-υπολογιστική υποδομή για ανάλυση ακραίων όγκων δεδομένων στην βιώσιμη ανάπτυξη

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Υπερυπολογιστικές υποδομές ανάλυσης δεδομένων εκμάθησης και αναγνώρισης, σύντηξης και οπτικοποίησης μεγάλων ροών δεδομένων (big data) από αισθητήρες και εφαρμογή σε πιλοτικές γεωργικές εφαρμογές. Απαιτήσεις και καθορισμός υποδομών, πιλοτικά και αντιμετώπιση προβλημάτων, απαιτήσεις υποδομής και υπερυπολογιστικές υποδομές EUXDAT.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 3, 5, 6 και 7 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων D3.4, D3.5, D3.6, D5.4, D5.5, D5.6, D5.7, D5.8, D6.4 and D7.3 στα οποία συμμετέχει το ΕΚΕΤΑ-ΙΒΟ.
Διάρκεια:

05 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 06-05-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)