Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2014

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 12
για την Ανάθεση του Έργου ««Ανάπτυξη κλιματικών σεναρίων βάσει προσομοίωσης παγκόσμιων και περιφερειακών κλιματικών μοντέλων» @ ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ
04 Δεκ 2014


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 04, 2014 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για το έργο:

 

«Ανάπτυξη κλιματικών σεναρίων βάσει προσομοίωσης παγκόσμιων και περιφερειακών κλιματικών μοντέλων» στα πλαίσια του έργου RAINEX 

 

 

>> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  δΥΥποβολή Προσφορών έως 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:30 μ.μ.


Πληροφορίες

κα Αναστασία Χριστοδούλου

τηλ:
2310498457
fax:
2310498269
e-mail:
achris@certh.gr