Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «PLUG-N-play passive and active multi-modal energy HARVESTing systems, circular economy by design, with high replicability for Self-sufficient Districts Near-Zero Buildings» - «PLUG-N-HARVEST»
[16701]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
05 Δεκ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 05, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16701 / 05-12-2017 

Κωδικός Θέσης: 16701
ΑΔΑ: 6Ψ6Α469ΗΡ8-Ω3Γ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου: Η συμβατική ανακατασκευή κτιρίων μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες μειώσεις κατανάλωσης ενέργειας αλλά με υψηλό κόστος εγκατάστασης και, συνήθως, χωρίς να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει απευθείας συγκομιδή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Τα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων, συγκρινόμενα με την ανακατασκευή κτιρίων, μπορούν να οδηγήσουν σε μεσαία μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με μεσαία συγκομιδή από ΑΠΕ σε σχέση με το μεσαίο κόστος εγκατάστασης και το μέσο λειτουργικό κόστος. Πρόσφατα, έχει προταθεί η έννοια των Προσαρμοζόμενων/ Δυναμικών Κέλυφων Κτιρίων (ADBE) - όπως είναι οι Πολυλειτουργικές Μονάδες Πρόσοψης - για την αντιμετώπιση πολλών από τις ελλείψεις της Ανακατασκευής αλλά και της αυτόματης διαχείρισης του κτιρίου. Τα συστήματα ADBE μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες μειώσεις κατανάλωσης ενέργειας και υψηλή συγκομιδή από ΑΠΕ σε σχέση με τα μέσα-υψηλά κόστη εγκατάστασης και μέσο λειτουργικό κόστος.
Ο κύριος στρατηγικός στόχος του ερευνητικού έργου PLUG-N-HARVEST είναι να σχεδιάσει, να αναπτύξει, να επιδείξει και να εκμεταλλευτεί μια νέα plug-n-play ιδέα/προϊόν για ADBE - που μπορεί να αναπτυχθεί τόσο σε οικιακά όσο και σε μη οικιακά κτίρια – παρέχοντας τη μέγιστη (μέγιστη δυνατή) μείωση της χρήσης ενέργειας και υψηλή (μέγιστη δυνατή) συγκομιδή ενέργειας από ΑΠΕ, τόσο σε κλίμακα κτιρίου όσο και σε επίπεδο περιφέρειας, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί μεσοπρόθεσμο κόστος εγκατάστασης και σχεδόν μηδενικό λειτουργικό κόστος. Επιπλέον, με την κατάλληλη αξιοποίηση των χαρακτηριστικών του, το PLUG-N-HARVEST θα σχεδιαστεί και εφαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, οι οποίες θα επιτρέψουν την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων βασισμένων σε μεθόδους μίσθωσης και ενοικίασης, αφήνοντας έτσι την πόρτα ανοικτή σε τεράστιες υλοποιήσεις. Τέσσερις διαφορετικοί πιλότοι με πολλά κτίρια - Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο - θα χρησιμοποιηθούν για να αποδείξουν τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος PLUG-N-HARVEST σε πλήρη κλίμακα, σε 24ωρη βάση και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι πιλότοι περιλαμβάνουν κτίρια με όλα τα διαφορετικά είδη ενεργειακών, θερμικών και ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων, οικιακούς χρήστες με πολύ διαφορετική συμπεριφορά και υπόβαθρο, και περιλαμβάνουν τόσο κατοικίες όσο και κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοικίας.
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική σχεδίαση και υλοποίηση του συστήματος λήψης αποφάσεων σε επίπεδο κτιρίου καθώς και σε επίπεδο πολλαπλών κτιρίων (district), με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και αλγορίθμων πρόβλεψης & προσομοίωσης.

Διάρκεια: 06 μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-12-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ.Δ. Ιωαννίδη).