Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Novel tools for assisting the creation of video-based summaries of unfolding news stories» - «News.vid.io»
[ΙΠΤΗΛ-21018] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
07 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 07, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21018

Αρ. πρωτ. 21018/ 07-11-2019
ΑΔΑ:  Ψ9ΟΘ469ΗΡ8-ΒΤΞ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική

Αντικείμενο Θέσης:

Έρευνα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη διαδικτυακού εργαλείου επεξεργασίας και δημιουργίας συνόψεων από μεγάλες συλλογές βίντεο

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών (REST APIs), οι οποίες θα ενσωματωθούν σε διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο θα επιτρέπει σε δημοσιογράφους και συντάκτες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται μεγάλες συλλογές από βίντεο με σκοπό τη δημιουργία συνόψεων σχετικών με τρέχουσες εκδηλώσεις και ειδησεογραφία.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 25-11-2019 και ώρα 11:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257772 ή στο email: papadop@iti.gr (κ. Συμεών Παπαδόπουλο).