Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 001343
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων εργαστηρίων» @ ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ
19 Ιανουαρίου 2021


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2021

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 

 

«Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων εργαστηρίων» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00

 

Πληροφορίες

κ. Καρυπίδου Μαρία - Μαγδαληνή
τηλ:
e-mail: mmkaripidou@certh.gr