Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 001768
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια μετρητή ροής/όγκου αερίων υγρού τύπου με τα απαραίτητα παρελκόμενα » @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
20 Ιανουαρίου 2022Θεσσαλονίκη, 20 Ιανουαρίου 2022


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια μετρητή ροής/όγκου αερίων υγρού τύπου με τα απαραίτητα παρελκόμενα » >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 02 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:00


Πληροφορίες

κ. Κουτσονικόλας Δημήτριος
τηλ: +30 2310498250
e-mail: cperi@certh.gr