Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηPress CornerΔελτία Τύπου @ ΕΚΕΤΑ

Δελτίο τύπου «Εναρκτήρια εκδήλωση του έργου MEDWAYCAP στη Θεσσαλονίκη»
[17 Δεκεμβρίου 2021]Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως συντονιστής του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Κεφαλαιοποίηση της καινοτομίας για μια ολοκληρωμένη αστική - αγροτική ανάπτυξη μη συμβατικών υδατικών πόρων στις χώρες της Μεσογείου (MEDWAYCAP)», φιλοξένησε την εναρκτήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη, στο Mediterranean Palace Hotel.

Στο έργο συμμετέχουν κορυφαίοι εταίροι από την Ιταλία, την Αίγυπτο, τη Μάλτα, την Τυνησία, την Παλαιστίνη και την Ιορδανία όπως επίσης και επιφανείς συνεργαζόμενοι φορείς από τις προαναφερόμενες χώρες και την Ισπανία.

Κατά τη συνάντηση, έγινε εκτενής παρουσίαση του έργου με ιδιαίτερη έμφαση στις  δραστηριότητες και τους στόχους.

Το έργο MEDWAYCAP είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) και με άλλες πολιτικές της ΕΕ που αφορούν στη διαχείριση των υδάτων, στην κλιματική αλλαγή και στην κυκλική οικονομία, και έχει την υποστήριξη της  Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM), συμβάλλοντας σθεναρά στη Διάταξη της Ένωσης για τη διαχείριση των υδάτων (UfM Water Agenda).

Χάρη στη συνεργασία μεταξύ υψηλού επιπέδου θεσμικών και τεχνικών φορέων στη Μεσόγειο, το έργο στοχεύει στην προώθηση, εκμετάλλευση και ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων και άλλων μη συμβατικών υδατικών πόρων στον οικιακό και γεωργικό τομέα.

Με προϋπολογισμό 1,11 εκ. Ευρώ, χρηματοδοτούμενο κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Διασυνοριακής Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στη Λεκάνη της Μεσογείου (ENI CBC Med), το MEDWAYCAP συμβάλλει στον ευρύτερο ανοιχτό διάλογο για τον μετριασμό της τοπικής έλλειψης νερού και την αντιμετώπιση των μεσογειακών περιβαλλοντικών προκλήσεων μέσω πολυτομεακών και διακρατικών συμμαχιών.

Για την επίτευξή των στόχων, οι εταίροι καλούνται σε 24 μήνες να υιοθετήσουν εργαλεία και καινοτόμες μεθοδολογίες, όπως η διοργάνωση Camp Καινοτομίας (Innovation Camps) και τα Δυναμικά Εργαστήρια (Living Labs), με στόχο τον εντοπισμό και την εμπλοκή των λεγόμενων «challenge owners», δηλαδή των ενδιαφερόμενων φορέων που μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και στα οράματα του έργου σχετικά με την αξιοποίηση μη συμβατικών υδατικών πόρων για τον μετριασμό των ελλείψεων σε νερό, ιδιαίτερα στις άνυδρες περιοχές της Μεσογείου. Ταυτόχρονα, για την υποστήριξη των στόχων του και της μεταφοράς τεχνογνωσίας, το έργο θα παρέχει σε τεχνικό επίπεδο ένα «έτοιμο προς χρήση πακέτο» για τη διαχείριση των υδάτων στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό καινοτόμων τεχνολογιών και σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής.

Το έργο MEDWAYCAP παρουσιάστηκε στις 16 Δεκεμβρίου από τον Δρ. Κωνσταντίνο Πλάκα, συντονιστή του έργου, μετά από χαιρετισμούς εκπροσώπων του Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων /ΕΚΕΤΑ, της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του προγράμματος ENI CBC Med, του Γραφείου Ανατολικής Μεσογείου του προγράμματος ENI CBC Med, της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM), της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θέρμης, του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Εταιρίας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησαν τέσσερις (4) συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης πάνω σε βασικά θέματα του έργου, όπως τα τεχνικά εργαλεία που αφορούν στις καλύτερες τεχνολογικές λύσεις για τη βελτίωση της ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης μη συμβατικών υδατικών πόρων, τις προσεγγίσεις και τις μεθοδολογίες για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης και ενσωμάτωσης των εν λόγω λύσεων σε εθνικές πολιτικές, και στη συνέχεια, τη δεύτερη ημέρα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διακυβέρνηση, τα πολιτικά ζητήματα, την κλιμάκωση των βέλτιστων πρακτικών μαζί με τα απαιτούμενα οικονομικά εργαλεία και μέσα για την προώθησή τους.

Σημαντική ήταν η ενεργός συμμετοχή των συνεργατών εταίρων στις παραπάνω συζητήσεις οι οποίοι έχουν συμβάλλει τα μέγιστα καθώς διαθέτουν πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση στο αντικείμενο.

Η συνάντηση έκλεισε με την 1η Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του έργου με τον καθορισμό του ρόλου και των καθηκόντων της Επιτροπής, των διαδικαστικών κανόνων που πρέπει να τηρηθούν καθώς και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου.