Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Agricultural Interoperability and Analysis System» - «ATLAS»
[442/4449] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
03 Δεκ 2019


Θέρμη, Δεκέμβριος 03, 2019 - Το ΙΒΟ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

442

Αρ. πρωτ. 4449/ 03-12-2019
 ΑΔΑ:  9ΤΕ7469ΗΡ8-Ν4Ρ
Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη συστημάτων αποφάσεων διαχείρισης καλλιεργειών βασιζόμενη σε σύντηξη δεδομένων.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Συλλογή δεδομένων παρακολούθησης καλλιεργειών, ανάπτυξη εργαλείων εξόρυξης δεδομένων και ανάπτυξη συστημάτων αποφάσεων διαχείρισης καλλιεργειών βασιζόμενη σε σύντηξη των δεδομένων. Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και συγγραφή των σχετικών παραδοτέων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP1 – Management, WP2 - Dissemination & Communication, WP4: Data Acquisition and Analysis Services, WP5: Machine Intercommunication, WP6: Knowledge Exchange and Decision Support, WP7: System Integration and Testing, WP8: Pilots and Sustainable Ecosystem του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων D4.1, D4.4, D5.3, D5.5, D6.2,
D6.3, D7.3, D7.4, D8.1 και στα οποία συμμετέχει το ΕΚΕΤΑ-ΙΒΟ.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία του ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 19-12-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118

38333 Βόλος

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίεςτηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-ΜαρίαΧατζηδήμου).