Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ερευνητική Συνέργεια για την Αντιμετώπιση των Μεγάλων Προκλήσεων του Πλέγματος (NEXUS): Ενέργεια-Περιβάλλον-Αγροτική Παραγωγή (Τροφή, Νερό, Υλικά) (NEXUS)» και κωδικό MIS 5002496
[415 - 4303] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
18 Μαρ 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Μάρτιος 18, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

415

Αριθ. Πρ. 4303/18-03-2019
ΑΔΑ: ΩΒΤΝ469ΗΡ8-ΗΡΝ
Ειδικότητα:

Μηχανικός Αυτοματισμού ΤΕ

Αντικείμενο  Έργου:

Ανάπτυξη συστημάτων ευφυούς γεωργίας (smart farming) για τη χρήση ρομποτικών λύσεων εξοπλισμένων με κατάλληλους αισθητήρες και συστημάτων παρακολούθησης καλλιεργειών και ζώων έτσι ώστε να αυτοματοποιηθεί πλήρως η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων σε εφαρμογές γεωργίας ακριβείας.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: 'Εδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 04-04-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333, Βόλος


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στην κα Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210-96740 ή στο email: ohadjidim@ireteth.certh.gr.