Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών και Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» - «ΝΑΥΣ»
[60/2020 - 10720] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
12 Οκτ 2020


Θέρμη, Οκτώβριος 12, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

60/2020

Αρ. πρωτ. 10720/12-10-2020
ΑΔΑ:  653Ψ469ΗΡ8-ΓΤΕ
Ειδικότητα:

Οικονομολόγος

Αντικείμενο  Θέσης:

((α) Υποστήριξη στην υλοποίηση της ανάλυσης των αναγκών των χρηστών (β) Υποστήριξη στη διερεύνηση της βιωσιμότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου και (γ) Υποστήριξη στη διαμόρφωση της πρότασης ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου λειτουργίας και προώθησης της πλατφόρμας στους εν δυνάμει μελλοντικούς χρήστες.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ4 και συγκεκριμένα των παραδοτέων Π4.4.1 «Ανάλυση Αναγκών των Χρηστών της Πλατφόρμας» και Π4.4.2 «Αρχιτεκτονική της Πλατφόρμας».

Διάρκεια:

02 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ, οδός Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι Αττικής.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-10-2020 και ώρα 10:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET)
Αιγιαλείας 52-3ος όροφος
151 25 Μαρούσι, Αθήνα

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211-1069595 ή στο email: dinamoutzouroulia@certh.gr (κα. Μουτζουρούλια Κωνσταντίνα)