Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο της Πράξης/έργου με τίτλο «Digital Transformation and Green Transition of the Agri-Food Value Chain in Central and Northern Greece» και ακρωνύμιο «DigiAgriFood» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
[5193]
@ ΕΚΕΤΑ / ΚΔ
11 Αυγ 2023


Θεσσαλονίκη, Αυγ 11 2023 - Η Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-08-2023 και ώρα 10:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: 6ΠΠΓ469ΗΡ8-ΨΤΞ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/