Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Oλιστική προσέγγιση του κύκλου παραγωγής του φυτού Stevia Rebaudiana Bertoni ελληνικής καλλιέργειας με συνδυαστική χρήση καινοτόμων μεθόδων γεωργίας ακριβείας και τεχνικών απομάκρυνσης πικρής επίγευσης», με ακρωνύμιο «TasteSTEVIA» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-00235
[487 - 4622] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
28 Σεπ 2020


Βόλος, Σεπτέμβριος 28, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

487

Αρ. πρωτ. 4622/ 28-09-2020
ΑΔΑ: ΩΦΥ9469ΗΡ8-2ΥΟ
Ειδικότητα:

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδιασμός πειραματικής διαδικασίας και ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης παραγωγής.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας και των αντίστοιχων παραδοτέων:

ΕΕ.1. Μεγιστοποίηση γλυκοζιτών στα φύλλα stevia μέσω γεωργίας ακριβείας.

ΥΕ.1.3. Βελτιστοποίηση και πρόβλεψη ποιότητας/ποσότητας συγκομιδής

Π.1.3. Έκθεση στη βελτιστοποίηση και πρόβλεψη της συγκομιδής με γεωργία ακριβείας.  

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 14-10-2020 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στην κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη, τηλ. 24210 96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr