Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «υΠηρεσίες πΡοστιθέμενης ΑΞίας στον κλάδο της φιλοξΕνΙαΣ»-«Π.Ρ.ΑΞ.ΕΙΣ.»@ EKETA/ΙΔΕΠ
[4235]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
29 Δεκ 2021


Θεσσαλονίκη, Δεκ 29 2021 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 14-01-2022 και ώρα 10:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: Ω3Β2469ΗΡ8-ΗΨΖ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/