Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HIV PATIENTS HOLISTIC ASSESSMENT- HIV»
[INEB 19/38 - 3091] @ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB
11 Ιουν 2019


Θέρμη, Ιούνιος 11, 2019 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

ΙΝΕΒ-19-38

Αρ. πρωτ. 3091 / 11-06-2019
ΑΔΑ:  ΩΩΟ7469ΗΡ8-ΦΩ9
Ειδικότητα:

Ψυχολόγος

Αντικείμενο  Θέσης:

Συλλογή και ποιοτική ανάλυση δεδομένων ασθενών με χρόνιες σωματικές ασθένειες και καταγραφή των αναγκών φροντίδας των ασθενών.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο.
Διάρκεια:

05 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-06-2019 και ώρα 13:00 
 
ΝΕΑ
Προθεσμία υποβολής: 26-07-2019 και ώρα 13:00

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498272 ή στο email: kopani@ certh.gr (κα. Φωτεινή Κοπάνη).