Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 001354
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ενός μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος υψηλής ανάλυσης και υψηλής ακρίβειας» @ ΙΒΟ / ΕΚΕΤΑ
18 Ιανουαρίου 2021Βόλος, 18 Ιανουαρίου 2021


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια ενός μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος υψηλής ανάλυσης και υψηλής ακρίβειας» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00


Πληροφορίες

κ. Χατζηδήμου Όλγα - Μαρία
τηλ: +30 24210 96740
fax: +30 24210 96741
e-mail: o.hadjidimos@certh.gr