Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Γνώση και μηχανική μάθηση: αναπτύσσοντας Γράφους Γνώσης για την καινοτομία στην ιατρική και τη ναυτιλία
[Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024]


 

O στοχευμένος γράφος γνώσης στον καρκίνο προκύπτει από το συνδυασμό των δεδομένων από εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, με γενικούς γράφους γνώσης, μετά από εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης

 

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ξεκινούν δύο πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου SciLake, οι οποίες αφορούν στην εφαρμογή δύο Γράφων Γνώσης (Knowledge Graphs), που ανέπτυξαν, και  βασίζονται σε θέματα σχετικά με τον καρκίνο και τη ναυτιλία.  

Στο επίκεντρο της πιλοτικής δράσης του ΙΝΕΒ, βρίσκεται η  αξιοποίηση των υπηρεσιών του SciLake για τον εντοπισμό βιοδεικτών που είναι απαραίτητοι για εξατομικευμένη θεραπεία και φροντίδα, ένα κρίσιμο βήμα για την υλοποίηση της ιατρικής ακριβείας. Ο εντοπισμός βιοδεικτών από το SciLake θα βασιστεί στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για το συνδυασμό πληροφοριών από επιστημονικές δημοσιεύσεις και ετερογενείς βάσεις βιολογικών δεδομένων, επιταχύνοντας κατά πολύ το χρόνο ανάκτησης θεραπευτικών χρήσιμων γνώσεων από τους βιοιατρικούς επιστήμονες.


Ενδεικτικό μοντέλο δεδομένων Γράφου Γνώσης


Η πιλοτική δράση του ΙΜΕΤ θα αξιοποιήσει μεταξύ άλλων το οικοσύστημα του OpenAIRE για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων  διαχείρισης και ανακάλυψης γνώσης, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για την επιστημονική κοινότητα της ναυτιλίας. Ο Γράφος Γνώσης, που θα εφαρμοστεί, θα διασυνδέει ερευνητικά άρθρα, νομοθεσίες, κανονισμούς και άλλα συναφή στοιχεία, εξυπηρετώντας διάφορες κατηγορίες ενδιαφερομένων, όπως παρόχους τεχνολογίας, ερευνητικούς και χρηματοδοτικούς φορείς.

 

Πληροφορίες για το έργο 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Horizon Europe» και στοχεύει να ενοποιήσει Γράφους Γνώσης των τομέων της Νευροεπιστήμης, του Καρκίνου, των Μεταφορών και της Ενέργειας. Παράλληλα, θα αναπτύξει χρήσιμες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς. Επιπλέον, το SciLake υποστηρίζει την πλοήγηση στον τεράστιο χώρο της επιστημονικής γνώσης αξιοποιώντας τεχνικές text και graph mining. Στόχος είναι η ενίσχυση της έρευνας και η παροχή μιας διασυνδεδεμένης και αποτελεσματικής επιστημονικής κοινότητας. Στο έργο συμμετέχουν 13 εταίροι από 9 διαφορετικές χώρες με εξειδίκευση στους τομείς που μελετώνται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SciLake: https://www.scilake.eu/.