Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2014

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 21
για την Ανάθεση της Προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για μηχανική εξαγωγή ελαίου από σπόρο ρετσινολαδιάς του έργου JONA-Fuel» @ ΙΝΕΒ/ ΕΚΕΤΑ
09 Δεκ 2014


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 09, 2014 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (IΝΕΒ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας:

 «Προμήθεια εξοπλισμού για μηχανική εξαγωγή ελαίου από σπόρο ρετσινολαδιάς του έργου JONA-Fuel»

 

 >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  δΥΥποβολή Προσφορών έως 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ.


Πληροφορίες

κα. Ζωή Χιλιώτη

τηλ:
+30 2310 498 273

e-mail:
zhilioti@certh.gr