Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Innovative Technology for District Heating and Cooling» «InDeal»
[367]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
19 Οκτ 2017


Βόλος, Οκτώβριος 19, 2017 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

367/19-10-2017

ΑΔΑ:  Ω03Β469ΗΡ8-Ο5Γ
Θέση:

Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Οικονομολόγου

Αντικείμενο Έργου: 

Οικονομική διαχείριση έργου και οικονομοτεχνική ανάλυση δικτύων θέρμανσης / ψύξης

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Οικονομική διαχείριση του έργου και οικονομοτεχνική ανάλυση δικτύων θέρμανσης / ψύξης. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP5 και WP8.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την Οικονομική διαχείριση του έργου InDeal (WP8), όπως επίσης και με την σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, τα
αποτελέσματα της οποίας θα χρησιμοποιηθούν για τη σχεδίαση του συστήματος κατανεμημένου ελέγχου των δικτύων θέρμανσης / ψύξης (WP5).

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ, Αθήνα

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 08-11-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333, Βόλος

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2420-96740 ή στο email: ohadjidim@ireteth.certh.gr (κ. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)