Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων - 490
«Προμήθεια εργαστηριακών ζυγών, δοχείων μέτρησης, συσκευών και σταθμών μέτρησης, αναλυτών και μετρητών”» @ ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ
15 Ιαν 2021


>> Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για παροχή διευκρινίσεων του ανωτέρω διαγωνισμού, παρατίθενται οι σχετικές διευκρινίσεις, όπως φαίνεται στα παρακείμενα αρχεία σε μορφή pdf.