Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «BIM-based holistic tools for Energy-driven Renovation of existing Residences» - «BIMERR»
[ΙΠΤΗΛ-19830] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
14 Μαι 2019


Θέρμη, Μάιος 14, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19830

Αρ. πρωτ. 19830 / 14-05-2019
 ΑΔΑ:  ΨΡΤΦ469ΗΡ8-3Μ2
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Στο πλαίσιο βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων υπό ανακαίνιση θα διερευνηθούν μέθοδοι τρισδιάστατης ανακατασκευής εσωτερικού χώρου κτιρίου βάσει μοντέλων BIM, 3D scans, φωτογραμμετρίας και άλλων τρόπων. Η ανακατασκευή θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό, την τοποθέτηση και παρακολούθηση στο χώρο αντικειμένων, ανθρώπων και δεδομένων πραγματικού χρόνου από τα συστήματα που συνδέονται στο BIM. Για την αναγνώριση, τον εντοπισμό και την παρακολούθηση τρισδιάστατων αντικειμένων θα διερευνηθεί και αναπτυχθεί λογισμικό, το οποίο θα επιτρέπει τις λειτουργίες αυτές χωρίς χρήση markers καθώς και λογισμικό προβολής επαυξημένης πραγματικότητας (ΕπΠ) των αντικειμένων και δεδομένων αυτών σε αντίστοιχα γυαλιά ΕπΠ. 

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος και εικόνας, καθώς και με την πιθανή διασύνδεσή τους με μοντέλα BIM με σκοπό την επαυξημένη προβολή δεδομένων στο φυσικό χώρο του κτιρίου. Επιπλέον, ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάλυση δεδομένων και δημιουργία προφίλ κτιρίων με βάση τη χρήση, τα υλικά δόμησης και συναφή στοιχεία με σκοπό το σχεδιασμό πλάνου ανακαίνισης.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ, Ιωάννινα (4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων- Αθηνών).

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-05-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο  2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Ιωαννίδη Δημοσθένη).