Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου«Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories» - «Z-fact0r»
[428 - 4387] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
02 Σεπ 2019


Βόλος, Σεπτέμβριος 02, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

428

Αρ. πρωτ. 4387/ 02-09-2019
ΑΔΑ:  ΨΤ03469ΗΡ8-ΚΚ8
Ειδικότητα:

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ

Αντικείμενο Θέσης:

Συμμετοχή στην επιστημονική και τεχνική επίβλεψη και συγγραφή παραδοτέων και αναφορών
(Scientific and technical facilitation of deliverables and reports)

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με:
  • Συλλογή, Παρακολούθηση και ενοποίηση του επιστημονικού και τεχνικού περιεχομένου των περιοδικών αναφορών του έργου
  • Ενοποίηση και επίβλεψη των παραδοτέων του έργου και διασφάλιση ποιότητας
  • Διαμεσολάβηση στους εταίρους του προγράμματος σε επιστημονικά θέματα
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του WP 10 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων 10.4
Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 18-09-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)