Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου«Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories» - «Z-fact0r»
[428 - 4387] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
02 Σεπ 2019


Βόλος, Σεπτέμβριος 02, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

428

Αρ. πρωτ. 4387/ 02-09-2019
ΑΔΑ:  ΨΤ03469ΗΡ8-ΚΚ8
Ειδικότητα:

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ

Αντικείμενο Θέσης:

Συμμετοχή στην επιστημονική και τεχνική επίβλεψη και συγγραφή παραδοτέων και αναφορών
(Scientific and technical facilitation of deliverables and reports)

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με:
  • Συλλογή, Παρακολούθηση και ενοποίηση του επιστημονικού και τεχνικού περιεχομένου των περιοδικών αναφορών του έργου
  • Ενοποίηση και επίβλεψη των παραδοτέων του έργου και διασφάλιση ποιότητας
  • Διαμεσολάβηση στους εταίρους του προγράμματος σε επιστημονικά θέματα
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του WP 10 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων 10.4
Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 18-09-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)