Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities» - «IRIS»
[ΙΠΤΗΛ-19827] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Μαι 2019


Θέρμη, Μάιος 13, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19827

Αρ. πρωτ. 19827 / 13-05-2019
 ΑΔΑ:  Ψ965469ΗΡ8-2ΣΚ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακής Πλατφόρμας Διαχείρισης Δεδομένων σε επίπεδο πόλης

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη λειτουργική σχεδίαση και υλοποίηση των υποσυστημάτων της ψηφιακής Πλατφόρμας Διαχείρισης Δεδομένων που πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου και θα έχει σκοπό τη συγκέντρωση, την ομογενοποιημένη απεικόνιση και επεξεργασία δεδομένων, τα οποία θα συλλέγονται από πλήθος ετερογενών και απομακρυσμένων αισθητήρων και υποσυστημάτων σε επίπεδο πόλης. Για την υλοποίηση των υποσυστημάτων της ψηφιακής Πλατφόρμας ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει γνώσεις και εμπειρία σε υλοποίηση με γλώσσα προγραμματισμού Javascript καθώς και γνώση υλοποίησης RESTful Java web services.

Διάρκεια:

08 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-05-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257758 ή στο email: thanasic@iti.gr (κ. Τρυφερίδη Αθανάσιο).