Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση μίσθωσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ολιστική Διαδικασία Ιχνηλασιμότητας και Τοποθέτησης στις Αγορές Φρέσκων Λαχανικών» με ακρωνύμιο «TRADEMARK» και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00030
[005311]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
07 Φεβ 2024


Θεσσαλονίκη, Φεβ 07 2024 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 19-02-2024 και ώρα 10:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: 9ΕΟΣ469ΗΡ8-ΩΗΘ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/