Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Για 6η συνεχή χρονιά, ο Δρ. Δημήτριος Ρακόπουλος, Ερευνητής Γ’ στο EKETA, ανάμεσα στους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίωςΟ Δρ. Δημήτριος Ρακόπουλος, Ερευνητής Γ’ Βαθμίδος στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), συγκαταλέχθηκε για έκτη συνεχή χρονιά στον κατάλογο ”Highly Cited Researchers™” των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, στον οποίον ανήκουν για το 2020 μόλις 11 Έλληνες πανεπιστημιακοί και ερευνητές που εργάζονται σε Ελληνικά Ιδρύματα.

Η λίστα συντάσσεται από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Thomson Reuters, εκπροσωπούμενου τα τελευταία 4 έτη από το Project Clarivate Analytics, και στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης δεδομένων Web of Science™. Ως άρθρα με κορυφαία απήχηση ορίζονται εκείνα τα οποία κατατάσσονται στο κορυφαίο 1% (Top 1%) όσον αφορά αναφορές ανά επιστημονικό πεδίο και έτος δημοσίευσης, θεωρώντας δημοσιεύσεις της τελευταίας 11ετίας (περίπου 160.000 άρθρα), αφαιρώντας έτσι το πλεονέκτημα αρχαιότερων άρθρων εφόσον συγκρίνονται πλέον στο ίδιο ετήσιο πεδίο.

Ο κατάλογος για το 2020 περιλαμβάνει περίπου 6.400 ερευνητές, ήτοι περίπου το 0,1% των ερευνητών παγκοσμίως, σε 21 βασικά (διακεκριμένα) επιστημονικά πεδία καθώς και στο διεπιστημονικό πεδίο (cross-field). Η επιστήμη του Μηχανικού (Engineering) εκπροσωπείται παγκοσμίως με 173 επιστήμονες στην υπόψη λίστα φέτος, ενώ ο Δρ. Δημήτριος Ρακόπουλος είναι ο μόνος Έλληνας της λίστας που υπηρετεί την επιστήμη του Μηχανικού σε Ελληνικά Πανεπιστήμια/ Ερευνητικά Κέντρα, έχοντας σύμφωνα με το Scopus πάνω από 5355 αμιγείς ετερο-αναφορές (χωρίς αυτό-αναφορές κανενός συ-συγγραφέα) και αντίστοιχο H-index=35.

(περισσότερες πληροφορίες για το έργο του Δρ. Δ. Ρακόπουλου βρίσκονται στο σύντομο Βιογραφικό του στη σελίδα του ΕΚΕΤΑ και στην προσωπική του σελίδα στο Google Scholar)