Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Accelerating C-ITS Mobility Innovation and deployment in Europe — C-MobILE», με κωδ. KOH.033231»
[33/2019 - 9924] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
11 Iουν 2019


Θέρμη, Ιούνιος 11, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

33/2019

Αρ. πρωτ. 9924/11-06-2019
ΑΔΑ:  6Ν9Α469ΗΡ8-4ΕΓ
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης:
  • Υποστήριξη και συμμετοχή στην ομάδα έργου για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και την εκτέλεση εκπαιδευτικών δράσεων για φορείς του δημόσιου τομέα σε θέματα συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών
  • Υποστήριξη και συμμετοχή στην ομάδα έργου για την εκτέλεση πιλοτικών δράσεων συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών στη Θεσσαλονίκη
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα παρακάτω: 

  • Συλλογή, επεξεργασία και σύνθεση εκπαιδευτικού υλικού για φορείς του δημόσιου τομέα σε θέματα συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών
  • Καταγραφή και ανάλυση αποτελεσμάτων πιλοτικής εφαρμογής ευρείας κλίμακας συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Θεσσαλονίκη

 

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP5 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων

  • D4.3: Training material on C-ITS for public authorities
  • D5.5: Validation of C-ITS roll-out procedures
Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-06-2019 και ώρα 11:00
 
ΝΕΑ
Προθεσμία υποβολής: 26-07-2019 και ώρα 11:00

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο  2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr (κ. Αναστασία Χριστοδούλου)