Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Αξιολόγηση για το Μέσον Θητείας Διευθυντή Κ/Δ & Προέδρου Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ Δρ. Τζοβάρα Δημητρίου


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Την παράγραφο 12, άρθρου 16, Ν.4310/2014 (Α΄ 258/08-12-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  2. Το άρθρο 12 «Έκθεση πεπραγμένων Διευθυντή Ινστιτούτου - Διευθυντή Κεντρικής Διεύθυνσης – Αξιολόγηση» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Αξιολόγηση Διευθυντή Ινστιτούτου – Διευθυντή Κεντρικής Διεύθυνσης» του τελικού σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΕΚΕΤΑ όπως αυτός εγκρίθηκε κατά την 450η Συνεδρία/30-06-2021
  3. Την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Κλήρωση μελών Επιτροπής για την αξιολόγηση για το μέσον θητείας του Δρ. Τζοβάρα Δημήτριου, Διευθυντή ΚΔ & Προέδρου Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ», (541η Συνεδρία/21-12-2022, Θέμα 1.4, 015525)

 

Σας ανακοινώνουμε ότι, την Τετάρτη, 22/02/2023 και για χρονικό διάστημα από 10:00 έως 14:00, εντός της αίθουσας «ΑΙΟΛΟΣ» (ισόγειο κτιρίου Κεντρικής Διεύθυνσης) πρόκειται να διενεργηθεί διαδικασία αξιολόγησης για το μέσον θητείας του Διευθυντή Κ/Δ & Προέδρου ΔΣ ΕΚΕΤΑ Δρ. Τζοβάρα Δημητρίου.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην αξιολόγηση έχουν: α) οι Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες όλων των Βαθμίδων, β) εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και γ) εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία πρόσληψης τους κατά την ημερομηνία της αξιολόγησης.

 

Η διαδικασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί με συμπλήρωση έντυπου αξιολόγησης και ρίψη αυτού εντός κάλπης. Πρόκειται να υπάρχουν τρεις διαφορετικές κάλπες: α) Ερευνητών/ΕΛΕ, β) Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού και γ) Τεχνικού, Διοικητικού & Βοηθητικού Προσωπικού.

 

Κατά την προσέλευση σας, θα πρέπει να φέρετε μαζί σας Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας προκειμένου να γίνει ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και να υπογράψετε τον σχετικό κατάλογο.

 

Το έντυπο της αξιολόγησης είναι διαθέσιμο εντός του χώρου της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ. Η συμπλήρωση του εντύπου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους: α) χειρόγραφα με μπλε ή μαύρο μελάνι ή β) το έντυπο δύναται να έχει προ-συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να έχει εκτυπωθεί. Και στις δύο περιπτώσεις το έντυπο θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός ειδικού, αδιαφανούς, σφραγισμένου φακέλου ο οποίος θα δίδεται από την εφορευτική επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

 

Για τους συναδέλφους των παραρτημάτων ανά την επικράτεια, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην αξιολόγηση θα δοθεί η δυνατότητα αξιολόγησης μέσω επιστολικής ψήφου. Ειδικότερα, το Τμήμα Προσωπικού της Κ/Δ θα ετοιμάσει λίστες του προσωπικού που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αξιολόγηση ανά παράρτημα και φακέλους που θα περιέχουν: α) λίστα ή λίστες των ξεχωριστών κατηγοριών προσωπικού με δικαίωμα αξιολόγησης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που μία λίστα διαθέτει λιγότερα των πέντε (5) ατόμων αυτή θα συμπτυχθεί με άλλες, β) ισάριθμη με τους δικαιούμενους να συμμετέχουν στην αξιολόγηση ποσότητα αδιαφανών, σφραγισμένων με σφραγίδα του ΕΚΕΤΑ φακέλους και γ) έντυπα αξιολόγησης. Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των δικαιούμενων να συμμετέχουν στην αξιολόγηση ανά παράρτημα είναι μικρότερος των τριών (3) ατόμων, τότε για λόγους προστασίας της ανωνυμίας των αξιολογούντων η λίστα του παραρτήματος θα συγχωνευτεί με αυτήν του πλησιέστερου παραρτήματος. Οι φάκελοι με το παραπάνω υλικό θα αποσταλούν με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς προς τους διοικητικούς υπευθύνους των παραρτημάτων μια εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης και θα πρέπει να επιστραφούν προς το Τμήμα Προσωπικού της Κ/Δ το αργότερο μια ημέρα πριν τη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης.