Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Το EKETA μπροστά στην πανδημία COVID-19


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από την αρχή της πανδημίας του ιού SARS-CoV-2 (COVID-19) ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της πολιτείας και προσέφερε την εμπειρία του στον τομέα των βιο-αναλυτικών και διαγνωστικών υπηρεσιών, όπως ανακοινώθηκε και κατά την επίσημη ενημέρωση της 20ης Μαρτίου από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.

 

Σήμερα, με ισχυρό αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης προς την ελληνική κοινωνία, το ΕΚΕΤΑ θέτει στη διάθεση της πολιτείας ένα σύνολο ερευνητικών δυνατοτήτων και τεχνολογικών εφαρμογών για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των επιπτώσεών της στο κοινωνικό σύνολο. Οι δυνατότητες αυτές, αποτέλεσμα της διαχρονικής αριστείας και διακρίσεων των Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 

1. Προηγμένη μοριακή διαγνωστική, γονιδιωματική ανάλυση και ανοσογενετική. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσονται ειδικά πρωτόκολλα για ευρεία διαγνωστική και ερευνητική εφαρμογή.

 2. Άμεση υποστήριξη του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού, με πρωτοβουλίες όπως η παραγωγή προστατευτικών ασπίδων προσώπου. Ήδη οι πρώτες 200 ασπίδες προσώπου παραδόθηκαν στις 08/04/2020 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και στο Γενικό Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και Επιστήμης και Τεχνολογίας) και με τις εταιρίες ANiMA - The 3D Printer Experts, Thes3D, Quick3Dparts και Retouch-Health Solutions, ενώ ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση επαναχρησιμοποιούμενων respirators υψηλής απόδοσης διήθησης και εναλλακτικών μασκών προστασίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

 3. Εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας που είναι ήδη λειτουργικές και μπορεί να προσαρμοστούν στις ειδικότερες ανάγκες των χρηστών, για

        α.   Ιχνηλασιμότητα κρουσμάτων και ειδοποίηση πολιτών που έχουν εκτεθεί.

        β.   Υποστήριξη ασθενών, νοσηλευτών, φροντιστών, συγγενών.

        γ.   Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας νοσοκομείων και δειγματοληψίας κινητών εργαστηρίων.

 

 4. Υποστήριξη όλων των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας με εφαρμογές για

         α.   Υπολογιστικά μοντέλα διάδοσης της επιδημίας και προσομοιώσεις σε πολλές κλίμακες

         β.   Εκτίμηση επιπτώσεων στη γεωργική και βιομηχανική παραγωγή και στις αλυσίδες αξίας και βελτιστοποίηση καλλιεργειών, δραστηριοτήτων και διαθεσιμότητας εργατικού δυναμικού.

 

 5. Υποστήριξη της καθημερινής δραστηριότητας πολιτών και εταιριών με εφαρμογές για

         α.   Ελαχιστοποίηση επαφών σε χώρους εργασίας και κοινόχρηστους χώρους (αυτόματη παρακολούθηση συνολικού αριθμού παρόντων και ελέγχου τήρησης αποστάσεων με ταυτόχρονη προστασία των προσωπικών δεδομένων)

         β.   Βελτιστοποίηση δρομολόγησης ταχυμεταφορών/ηλεκτρονικού εμπορίου και λύσεις αυτοματοποιημένης απολύμανσης στους χώρους παραγωγής.

 

 6. Ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού και καινοτόμες δράσεις εκπαίδευσης μέσω τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας,  των εργαζομένων σε διάφορες ειδικότητες καθώς και εθελοντών που θα εμπλακούν στην παροχή υπηρεσιών σχετικά με τον COVID-19.

Το ΕΚΕΤΑ με συνέπεια και υπευθυνότητα θα συνεχίσει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας.