Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Reliable Bio-based Refinery Intermediates» - «BIOMATES/G.A. 727463»
[921Ε-938] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
22 Νοε 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νόεμβριος 22, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

921E

Αρ. πρωτ.

938/22-11-19

ΑΔΑ:  6Ν3Μ469ΗΡ8-ΑΗΕ
Ειδικότητα: Μηχανικός Αυτοματισμού
Αντικείμενο  Θέσης: Μελέτη και κατασκευή Συστήματος Εποπτείας Ελέγχου και Αυτοματισμού μονάδας Υδρογονοαποθείωσης και σύνδεσή της με μονάδα απομάκρυνσης υδροθείου.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη μελέτη και κατασκευή Συστήματος Εποπτείας Ελέγχου και Αυτοματισμού μονάδας Υδρογονοαποθείωσης και σύνδεσή της με μονάδα απομάκρυνσης υδροθείου
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP3 και WP4 του έργου.
 

Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

 ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 09-12-2019 και ώρα 14:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Α’ Πτέρυγα, 2ος όροφος, Γραφείο 310β

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498112 ή στο email: cperi@cperi.certh.gr (κ. Μοσχοπούλου Αθηνά).