Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ποκεντρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων και αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας - ΒΙΟΜΑ»
[826Ε - 402] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
17 Μαΐου 2019


Θέρμη, Μάιος 17, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

826Ε

Αρ. πρωτ.

402/ 17-05-2019

ΑΔΑ: Ψ3ΞΦ469ΗΡ8-Γ03
Ειδικότητα: Χημικός Μηχανικός
Αντικείμενο  Θέσης: • Συντονισμός και διαχειριστικά θέματα του έργου.
• Δειγματοληπτικός έλεγχος, πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων σε δείγματα σταθεροποιημένου υλικού βιοαποβλήτων και παραγόμενων εξ αυτού pellets καθώς και σε δείγματα ξυλώδους βιομάζας.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τις τελικές χρήσεις του ξηρού υλικού βιοαποβλήτων και των pellets μίγματος βιοαποδομήσιμων οικιακών αποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων ξυλώδους βιομάζας.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ανάπτυξη του οδηγού καλής χρήσης του σταθεροποιημένου υλικού οικιακής ξήρανσης βιοαποβλήτων και pellets σύμμικτης βιομάζας.
• Συμμετοχή στην προετοιμασία και συγγραφή των Παραδοτέων: 5.2.1: Έλεγχος ποιότητας του παραγόμενου σταθεροποιημένου υλικού από το σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 5.2.2: Αξιολόγηση δυνατοτήτων αξιοποίησης του παραγόμενου σταθεροποιημένου υλικού από το σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, και 5.2.3: Ανάπτυξη οδηγών καλής χρήσης σταθεροποιημένου υλικού οικιακής ξήρανσης και pellets.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας του έργου:
ΠΕ1: Διαχείριση και συντονισμός έργου.
ΠΕ5: Αξιολόγηση διαχειριστικού συστήματος βιοαποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων
Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 03-06-2019 και ώρα 14:00


Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310498182/188 ή στο email: chkaras@cperi.certh.gr/sioutop@cperi.certh.gr (κ. Χ. Καραστογιαννίδου / κος Δ. Σιουτόπουλος).